Gastprogrammering
Sunday 24 October
© Jocelyne Moreau
Theater // 15:00 // € 15
The Lost Art of Grief

Line up: Marie Goeminne
Open: 15:00 - 16:00 hrs
Tickets: € 15
Tickets

In een intieme dansvoorstelling reis je mee in de wereld van twee vrouwen. Vanuit hun verdriet pogen ze elkaar te ontmoeten en te dragen. Samen zoeken zij naar een ritueel, een dans, een ceremonie van het hart om een vorm te vinden voor het uiten van hun verdriet. Rauwe en vurige lichamelijkheid wordt afgewisseld met breekbare intimiteit. Het publiek wordt getuige én onderdeel van deze tegenstrijdige en grote emoties die door elkaar te vinden en te dragen plots kunnen veranderen in één gemeenschappelijke hartslag.   

In haar zesde choreografie – The lost Art of Grief - onderzoekt Marie Goeminne haar fascinatie voor verdriet en de menselijke beleving van verdriet. Op zoek naar de schoonheid en diversiteit van dit intense gevoel poogt ze bewustzijn te creëren over de verbindende, bevrijdende kracht die deze emotie met zich kan meebrengen. Hiervoor liet Marie zich inspireren door het werk van psychotherapeut en soulactivist Francis Weller. In zijn werk moedigt Weller ons aan om The lost Art of Grief, zoals hij het noemt, weer te omarmen. 

Autobiografische > The Lost Art of Grief groeide vanuit een persoonlijke ervaring, waarin Marie Goeminne haar kindje verloor tijdens een vergevorderde zwangerschap. Voor het eerst in haar leven ervoer zij met ziel en lijf diep verdriet, rouw. Deze verwonding bracht haar naar een nieuwe, onbekende maar ook wonderlijke plek in haarzelf. Zoekend naar ingangen om deze ervaring te uiten, te beleven en te integreren werd zij uitgedaagd zich op z’n kwetsbaarst te laten zien in deze snelle, succesvolle en heroïsche wereld. Vanuit deze confrontatie groeide haar verlangen om de drempel die rondom het uiten van verdriet hangt te verlagen en de schoonheid en diepe regulerende, helende functie zichtbaar te maken. 

https://vimeo.com/387419057


 
Marie Goeminne
 (1977, BE) is choreograaf. Ze maakt voorstellingen op het snijvlak van dans, filosofie en beeldende kunst. In haar werk laat Marie zich bewegen door onze meest intieme en kwetsbare opgaven en kwaliteiten. Met een uitgesproken sculpturale vormentaal kaart zij thema’s aan waarover men niet makkelijk praat. 
Marie studeerde aan het EDDC in Arnhem, (European Dance Development Centre, Artez). Zij is gecertificeerd in de Biodynamische Massage Therapie. Haar kennis hierover is van grote invloed op haar denken en werk. 
Marie werkt onder de vlag van Artist Collective Kudde. 
 
Concept, choreography - Marie Goeminne i.s.m. de dansers 
Performance - Maaike van de Westeringh en Coline Delgado 
Production - Artist Collective Kudde 
Repetitor - Vivianne Rodrigues de Brito 
Sound design - Elisa Battistutta 
Projectmanagement - Rob Vugs
Marketing & PR – Hedwig van der Zwaal 
Supported by Amsterdam Fonds voor de Kunst, Prins Bernhard Cultuurfonds en Stichting Stimuleringsfonds Rouw 


***

The Lost Art of Grief grew out of the personal experience of Marie Goeminne (choreographer) when she lost her child in a late stage of pregnancy. This was the first time in her life that she experienced extreme sorrow, grief in the depths of her soul and body. This wound brought her to a new, unknown but also strange place in herself. Looking for entrances to express and integrate this experience, she was challenged to let her vulnerability be seen in this quickly moving, successful and heroic world. Her desire from this confrontation led her to lower the barrier in order to express her grief and to reveal its beauty and deep regulating and healing function .