Gastprogrammering
Saturday 18 April
Theater // 20:30 // € 13
[afgelast] Human Encounters #9: Donna Chittick & Alexandra Lemm

Open: 20:30 - 21:30 hrs
Tickets: € 13 / Online: €13 / €11 | Aan de deur: €14 / €12 | Kunst(vak)student: €6,50 | Stadspas groene stip: €2,50

*English below

Bij Human Encounters programmeren we korte avontuurlijke dansperformances van talentvolle jonge makers, ervaren makers en onafhankelijk artiesten en gezelschappen.

Deze editie staat er een double bill op de dansvloer met Donna Chittick & Alexandra Lemm!


Together - Donna Chittick

Hoe verwerk je belangrijke levensgebeurtenissen? In Together zien we vier danseressen die het alledaagse leven van een vrouw laten zien en de levenskeuzes die op haar pad komen. Wie beïnvloeden je op je levenspad? Welke rol speelt je leefomgeving?

Choreografe Donna Chittick is een van de nieuwe makers die de komende tijddoor het Fonds Podiumkunsten wordt ondersteund. De meesten zullen haar kennen van het Hip Hop dansgezelschap BackBone van choreografe en sociologe Alida Dors. In dit gezelschap is Donna al jaren een belangrijke kerndanseres. Voordat Donna bij BackBone danste, heeft ze haar danstaal ontwikkeld bij SolidGround Movement. Daarnaast heeft ze zowel bij Hiphopcentrum Solid Ground Movement als bij productiehuis Korzo ervaring opgedaan als maker. Voor Together duikt Donna als choreografe graag dieper in de beweegredenen van de mens en wil ze een verhaal vertellen dat de dagelijkse werkelijkheid van de mens raakt.

Choreografe: Donna Chittick Dansers: Liza Panjoel, Fiona Dekkers, Thaynah Rodrigues & Chandra Mahler Met speciale dank aan: Fonds Podiumkunsten, BackBone & Solid Ground Movement
 

Tipping Point - Aleksandra Lemm

Geïnspireerd door de huidige mediaverhalen over klimaatverandering, de gevolgen ervan voor ons dagelijks leven en de drang om oplossingen te vinden voor een wereldwijde crisis, belichaamd deze voorstelling visuele en fysieke indrukken van het idee van het 'omslagpunt'. Tijdens het onderzoek werd dit begrip vertaald in fysieke beweging met behulp van lange touwen waaraan het lichaam is bevestigd. De voorstelling is als een bewegende installatie die de aandacht van het publiek vestigt op de kleinste details van het lichaam dat zich in de ruimte beweegt. Het maakt de impact van de performer op het milieu duidelijk, evenals welke impact de omgeving heeft op het lichaam van de performer.
 

***

At Human Encounters we program short adventurous dance performances by talented young makers, more experienced makers and independent artists and companies. This edition is a double bill on the dance floor with Donna Chittick & Aleksandra Lemm!


Together - Donna Chittick

How do you handle important life events? In Together we see four dancers who show the everyday life of a woman and the life choices that come her way. Who influences you on your life path? What role does your living environment play?

Choreographer: Donna Chittick Dancers: Cheroney Pelupessy, Fiona Dekkers, Thaynah Rodrigues & Chandra Mahler With special thanks to: Performing Arts Fund, BackBone & Solid Ground Movement

 

Tipping Point - Aleksandra Lemm

A solo performance created and performed by Aleksandra Lemm

Inspired by current media narratives on climate change, its consequences on our daily life and the drive towards finding solutions to a global crisis, this performance embodies visual and physical impressions of the notion of the tipping point.

During the research this notion was translated into physical movement using long ropes which the body is attached to.

The performance is like a moving installation which draws the audience attention to the slightest details of the body moving in space. It makes apparent the performers’ impact on the environment as well as what impact the environment has on the performer’s body.

Choreography and performance: Aleksandra Lemm Dramaturgy and advise: Jesse Vanhoeck Music: Simon van Leunen Image design: Pim van Dijk Technical support: Maarten Heijdra and Hugo van der Veld Research support: Federica Dalla Pozza This performance is produced and supported by: ICK Amsterdam and AFK (Amsterdams Fonds voor de Kunst)