22-03-2022

Nieuws! // Nieuwe theaterbroedplaats De Dapper in Amsterdam Oost.

 

In Amsterdam-Oost komt de nieuwe theaterbroedplaats De Dapper in het voormalige Muiderpoortheater, dat in de jaren ‘80 als danstheater werd opgericht. De ontwikkeling van Broedplaats De Dapper wordt uitgevoerd door Stichting PodiumPartners en wordt gesteund door Bureau Broedplaatsen van de Gemeente Amsterdam.

Stichting PodiumPartners/ Plein Theater vervult hiermee een lang gekoesterde droom om beschikbare ruimte te creëren voor experiment, crossovers en samenwerkingen voor podiummakers op het snijvlak van hedendaags dans, muziek, beeldend theater en nachttheater.

“De broedplaats gaat een platform worden voor positief-kritische bijdragen aan de hedendaagse ontwikkelingen in de wereld. Het wordt een plek om meningen te vormen en te delen via performance arts. Zo gaat De Dapper een thuis bieden aan podiumkunstenaars die wezenlijk iets bij willen dragen aan hun kunstvorm én aan de wereld.” – aldus Berith Danse, artistiek leider en directeur van Stichting PodiumPartners.

Wethouder Touria Meliani (Kunst en Cultuur): “Broedplaatsen bieden ruimte aan kunstenaars en makers en spelen een verbindende rol in de buurt door de vele activiteiten die er georganiseerd worden. Ook zijn het belangrijke podia voor talentontwikkeling, dat zie je ook heel duidelijk bij Broedplaats De Dapper terug. Broedplaats De Dapper wordt een geweldige plek voor Amsterdam Oost en de rest van de stad, waar heel Amsterdam lang van kan gaan genieten.”

Onder Stichting PodiumPartners vallen sinds de fusie van 2008 twee presentatie- en makersplekken: Plein Theater en het Muiderpoorttheater, dit laatste wordt Broedplaats De Dapper. Betaalbare, goede repetitieruimten en try-out podia zijn schaars in het centrum van Amsterdam. De broedplaats wordt toegankelijk voor CAWA-geregistreerde theaterkunstenaars en curators uit verschillende podiumdisciplines.

“De Dapper gunt kunstenaars de ruimte en tijd om eigentijdse performances te ontwikkelen die de grenzen doen vervagen tussen gecomponeerde muziek, experimentele dans, cross-over theater en andere performance disciplines. We noemen de bedoelde disciplines graag bij hun naam: Hedendaagse gecomponeerde klassieke muziek (westers en niet-westers), hedendaags theater (mime, ritueel, locatie), hedendaagse dans (urban, niet-westers), hedendaags figuren- en objecttheater en hedendaagse virtuele toegepaste vormen in het theater en alles wat er tussenin beweegt.

“Amsterdam verdient een nieuw soort broedplaats”, zegt Berith Danse, en wil ook de kennis van haar voorgaande internationale productiehuis Theatre Embassy ruimte geven voor nieuwe makers. Hierin vonden experimenten, residenties en crossovers plaats over de hele wereld en had de ontwikkeling van de podiumkunsten in zijn meest diverse culturele vormen tot doelstelling. De Dapper en het Plein Theater plaatsen zich in een netwerk van lokale en internationale podia en makersplekken.

De Dapper wordt een betaalbare plek voor podiummakers, waar ze kunnen experimenteren, ontwerpen en in gesprek kunnen gaan met bewoners uit de Dapperbuurt. Een plek die de ideeën van podiummakers structureel onderdeel maakt van de ontwikkelingen in de bijzondere Dapperbuurt.

De Dapper zal begin 2023 worden verduurzaamd en verbeterd met behulp van subsidie van de gemeente Amsterdam,  waarna in de loop van het jaar de eerste podiummakers aan de slag kunnen. Plein Theater en De Dapper zullen samenwerken als productiehuis en podia.


 

Lees een interview met Berith Danse in het Parool: Nieuwe plek voor kunstenaars en theatermakers in Oost: broedplaats De Dapper

 

Contact Artistiek en Zakelijk Directeur: Berith Danse | Dapper@plein-theater.nl

Contact Publiciteit: Elise Vroonhof | Publiciteit@plein-theater.nl

 

 

 

 

 

Terug naar nieuws overzicht