03-10-2022

We Stand With Women In Iran | Women, Life, Freedom

 

In Iran staat een nieuwe generatie op tegen de Islamitische Republiek.
Hun moed is ongekend. Maar de repressie is hard.
We zijn bezorgd en komen graag in actie.
Doe je ook mee?
Laat je je solidariteit met Vrouw, Leven, Vrijheid zien?

Er wordt op dit moment een nieuwe vorm van samenleven uitgevonden door jonge vrouwen en mannen op straat in Iran. Voor de oude tegenstellingen is geen plaats meer. Met de vrouwen voorop worden de verschillen overwonnen die de machthebbers creëerden om solidariteit tegen te gaan. Vrouwen en mannen, mensen die non-binair zijn, mensen met verschillende achtergronden, jong en oud, rijk en arm, hoog en laag opgeleid, divers in religie, verschillend in seksuele geaardheid, afkomstig uit grote steden en kleine steden – ze staan arm in arm tegenover de Islamitische Republiek.

Maar het systeem heeft in de afgelopen twee weken met zijn oproerpolitie tientallen mensen gedood, honderden mensen verwond en duizenden mensen gearresteerd of laten verdwijnen. En deze cijfers stijgen elke dag.

Met woede en tederheid,

Berith Danse
Handan Aydin
Soheila Najand

Op 8 oktober is er een demonstratie op het Malieveld.

#letelhamgo
#letshervingo
#letzahrago

Terug naar nieuws overzicht