Uitgangspunten

In alle lagen van onze bedrijfsvoering, beleid, programmering en uitingen hanteren we vijf uitgangspunten die allen even waardevol zijn.

Proces = Kwaliteit Het ongeziene creatieve proces is voor ons minstens zo belangrijk als de uiteindelijke voorstelling die daaruit voortkomt. Ons theater is een trapveld voor kleinschalig en experimentele vormen van podiumkunsten. Bij kwaliteit hoort dat we inclusief, holistisch, breed en onderzoekend denken.

Verbindend In al onze ontmoetingen en samenwerkingen staan gelijkwaardigheid, inclusiviteit en wederkerigheid centraal. Vanuit de betrokkenen om ons heen en vanuit onze betrokkenheid met de wereld om ons heen.

Lokaal = mondiaal Amsterdam is een wereldstad met wereldbewoners en verdient daarom een wereldprogrammering voor iedereen die in onze stad woont, tijdelijk of permanent. Om de dynamiek van lokaal en mondiaal te dienen, programmeren we internationaal van eigen bodem en van onze grote wereldbol.

Onverwacht We zijn nadrukkelijk op zoek naar nieuwe vormen zoals een experiment, dialoog, wandeling, repliek. We geven vanuit onze eigen filosofie curators, bezoekers, (buurt)bewoners en makers de ruimte én laten ruimte vrij voor onverwachte activiteiten.

Heden = toekomst We streven ernaar om met onze programma’s de tijdsgeest te weerspiegelen en bij te dragen aan verandering door in de actualiteit te creëren.