Uitgangspunten

Over Pleinen en Theater
Een plein is een natuurlijke plek van en voor iedereen. Een plein weerspiegelt de ziel van een gemeenschap. Het heeft een dagelijkse dynamiek, met onverwachte en ingeplande activiteiten.

Ons theater ligt aan een plein en heet van origine Pleintheater. Het theater beslaat 500 m2 met een theaterzaal en een studio, een werkplaats en een eetlokaal. PLEIN THEATER is een podium voor jeugd en volwassenen, staat open voor het maatschappelijke, gaat met een onderzoekende blik het experiment aan en is verbonden met de dynamiek van de wereld. Wij zijn tegelijkertijd internationaal georiënteerd en een podium voor bewoners, ondernemers en buurtinitiatieven. Ook ons Eetlokaal is een ontmoetingsplek en geopend voor koffie, lunch en diner. Hier komen culinaire en culturele ambachten samen, zo tonen we er wisselende exposities van kunstenaars uit Amsterdam Oost.

Onze uitgangspunten ‘kwaliteit’, ‘verbinding’, ‘lokaal/mondiaal’ en ‘onverwacht’ voeren we niet alleen door in het programma aanbod en de activiteiten maar ook in ons eetlokaal, buiten op het plein, in onze samenwerkingsverbanden en in onze gehele bedrijfsvoering. 

Kwaliteit  
Bij kwaliteit hoort dat we inclusief, holistisch, breed, onderzoekend denken en produceren. Door verschillende niveaus naast elkaar te plaatsen, ontstaat er de mogelijkheid elkaar te leren kennen, te inspireren en te ontmoeten. Het PLEIN THEATER presenteert een divers en toegankelijk aanbod. Kwaliteit betekent voor ons niet alleen het theaterproduct als resultaat,  maar het gaat ook over het proces. Dat betekent dat er ruimte is voor mislukking, gewoon omdat de maker de moed had andersom, dwars, ontoegankelijk, poëtisch, extreem werk te maken. 

Verbindend  
We programmeren vanuit de betrokkenen bij ons huis en vanuit onze eigen betrokkenheid met de wereld om ons heen. Als een sandwich beïnvloeden we de programmering van boven- en onderaf. Het PLEIN THEATER wil nieuwe verbindingen in de samenleving, die er al lang zijn, zichtbaar en toegankelijk maken. En willen ons meer bewust zijn van samenhang en de afhankelijkheid van elkaar. Ons nieuwe eetlokaal is een belangrijke verbindende factor. 

Lokaal = mondiaal 
Amsterdam is een wereldstad met wereldbewoners en verdient wereldprogrammering voor iedereen die in onze stad woont, tijdelijk of permanent. Identiteit is een dynamisch begrip aan het worden, onafhankelijk van waar je wieg stond, migranten, expats, vluchtelingen. Lokaal is mondiaal en mondiaal is lokaal, en zo zien we ook de personen die ons theater bezoeken. 

Onverwacht 
Onze bezoekers, (buurt) bewoners en makers krijgen alle ruimte voor onverwachte activiteiten die aansluiten bij de actualiteit. Kunst en cultuur creëren hoop en zorgen voor consternatie. Het stelt opvattingen aan de kaak. Zorgt voor nieuwe relaties: de maker raakt ook geïnspireerd door de kijker, bezoeker of eter. Theatermakers maken en presenteren hun werk op verrassende wijze zoals in de vorm van een prijsvraag, experiment, dialoog, een wandeling of een repliek. Of op onverwachte plekken. Het publiek doet mee, staat, zit of vlucht.