Gastprogrammering
Thursday 18 November
Theater // 20:00 // € 14
Moving On: Synthetic Disjunctions 

Line up: Elisa Zuppini
Open: 20:00 - 20:30 hrs
Tickets: € 14 / CJP/ Student: €12 | Stadspas groene stip: €4,50 | Ticketprijzen zijn inclusief een consumptie bij de bar, die is geopend voorafgaand aan de voorstelling. Je kunt je drankje meenemen de zaal in.
Tickets

Ticketprices are including a drink from the bar, which is open before the performance. Drinks can be taken into the theatre.

 

Language no problem/ English below!
 

Synthetic Disjunctions 

In Synthetic Disjunctions verkent choreografe en performer Elisa Zuppini de visuele en texturale uitingen van dans. Haar lichaam kapselt de ervaring van het dansen in vormen als 'abstracte objecten'. In het besef dat deze ervaring ongrijpbaar is, concentreert ze zich op dat wat niet te vatten is. Voortdurend schakelend tussen zich manifesteren en terugtrekken, belichaamt Zuppini een reeks vormen als levende objecten. Een spookachtige reis door verschillende architecturen van lichaam en ruimte.

We moeten het lichaam zien als een zwaar en dicht materiaal in de ruimte, dat een nieuwe zwaartekracht creëert

Synthetic Disjunctions is een stuk in ontwikkeling waar Elisa Zuppini aan begon te werken tijdens de pandemie in het New Adventures Residentie programma ondersteund door ICK Dans Amsterdam. De performance duurt een half uur, waarna er ruimte is voor een nagesprek met de maker.

Choreographer and Performer | Elisa Zuppini
Sound | Elisa Zuppini
Advisor | Bruno Listopad

 

Elisa Zuppini

Elisa Zuppini (zij/haar) is een oorspronkelijk Italiaanse choreograaf en dansmaker. Ze studeerde af aan de SNDO- School voor Nieuwe Dansontwikkeling in Amsterdam, waar ze momenteel gevestigd is.

Elisa begon op jonge leeftijd met dansen en werd altijd gedreven door een niet aflatende passie voor de kunstvorm van dans en het generatieve filosofische aspect ervan. Tegenwoordig articuleert haar choreografisch onderzoek rond noties van relationele beweging en materialiteit in relatie tot het lichaam en zijn affectieve dimensies. Ze is geïnteresseerd in het lichaam als een transformatieve technologie waarmee we mogelijk toegang krijgen tot nieuwe (of verloren) percepties van de werkelijkheid en die van relationaliteit.

In 2016 werd ze bekroond als Jong Talent in Choreografie van OpenFlr, Florence (IT), in 2018 won ze de beurs voor het Danceweb residency-programma bij Impulstanz in Wenen (AT). Sinds februari 2019 is ze een van de ondersteunde artiesten van dansgezelschap ICK Amsterdam en in datzelfde jaar werd ze een van de leden van Jacuzzi, een samenkomst van Amsterdamse choreografen. Sinds 2018 werkt Elisa langdurig samen met danser en performer Federica Dalla Pozza, artiest en dramaturg Bruno Listopad en dj en producer James Whipple (M.E.S.H.).

 

Moving On!

Plein Theater biedt graag de ruimte aan dans, performance en experiment. In onze visie geven wij talentvolle makers de kans om zich te ontwikkelen en te presenteren. Daarom zijn wij met veel enthousiasme een samenwerking gestart met ICK Artist Space (waarin Dansmakers in is opgegaan per 2021)! Het productiehuis voor dans ICK Artist Space ondersteunt de ontwikkeling van jong choreografisch talent. Zij dragen avontuurlijke programmering aan van een nieuwe generatie makers voor een maandelijkse dansavond in Plein Theater: Moving On!

Met Moving On! wil Plein Theater verdergaan als presentatieplek voor hedendaagse dans en als stepping stone fungeren voor nieuwe, talentvolle makers.

 

***

 

Synthetic Disjunctions 

In Synthetic Disjunctions the maker and solo performer Elisa Zuppini explores dance as a visual and textural manifestation. Her body encapsulates the experience of dancing into forms as 'abstract objects'. Aware that this very experience is irrepressible, she enlightens the excess that remains uncontainable. 

Constantly operating through a friction between withholding and manifestation, Zuppini embodies a series of forms like living objects. An eerie trip through different architectures of body and space.

We have to figure out the body as a heavy and dense material in space, that creates new gravitational forces.

Synthetic Disjunctions is a piece in development that Elisa started working on during the pandemic at New Adventures, a residency supported by Ick and Dansmakers. The performance lasts half an hour, followed by an aftertalk with the maker.


Choreographer and Performer | Elisa Zuppini
Sound | Elisa Zuppini
Advisor | Bruno Listopad

 

Elisa Zuppini

Elisa Zuppini (she/her) is a choreographer and dance maker originally from Italy. She graduated from SNDO- School for New Dance Development in Amsterdam, where she is currently based.

Started dancing at a young age, Elisa was always driven by an unceasing passion for the art form of dance and its generative philosophical aspect. Today, her choreographic research articulates around notions of relational movement and materiality in relation to the body and its affective dimensions. She is interested in the body as a transformative technology through which we can potentially access new (or lost) perceptions of reality, and those of relationality.

In the past years, her practice has become ground for artistic exchanges with various visual artists, writers and dancers, also through teaching workshops. Her work is presented both in theatrical and non theatrical venues - such those of the gallery, museums, dance clubs and academies; contexts for which she creates in a dialogue and through which she constantly re-understand dance from different gazes and postures.

In 2016 she was awarded as Young Talent in Choreography from OpenFlr, Florence (IT), in 2018 she won the scholarship for Danceweb residency program at Impulstanz in Vienna (AT). Since February 2019 she is one of the supported artists by the dance company ICK Amsterdam and in the same year she became one of the members of Jacuzzi, a convergence of Amsterdam-based choreographers. Since 2018 Elisa has been collaborating on a long-term basis with the Dancer and Performer Federica Dalla Pozza, Artist and Dramaturg Bruno Listopad and Dj and Producer James Whipple (M.E.S.H.).

https://www.elisazuppini.com/ 

 

Moving On!

Plein Theater willingly offers a platform for dance, performance and experiment. In our vision, we give talented makers the opportunity to develop and present themselves. Therefore we are very excited to have started a collaboration with ICK Artist Space (into which former Dansmakers has merged since 2021)! The production house for dance ICK Artist Space supports the development of young choreographic talent. They propose adventurous programming by a new generation of makers for a monthly dance evening at Plein Theater: Moving On!

With Moving On! Plein Theater wants to continue as a stage for contemporary dance and act as a stepping stone for new, talented makers.