Gastprogrammering
Sunday 14 April
Theater // 15:00 // € 13,50 (vanaf) + consumptiemunt
Nieuwe Noten Amsterdam: Toy-piano, electronics & dance

Line up: Anne Veinberg (piano), Liza Zhukova and Maria Zhukova (dancers)
Open: 15:00 - 16:00 hrs
Tickets: € 13,50 (vanaf) + consumptiemunt / Regulier: €17,50 | CJP/ Student: €15.50 | Kunst(vak)student/ <18: €13.50 | Stadspas groene stip: €4,50 | Vrije toegang voor leden van We Are Public | Inclusief welkomstdrankje!
Tickets

In deze lente-editie van Nieuwe Noten Amsterdam maken we kennis met de bijzondere klanken van toypiano en met elektronische muziek gecomponeerd voor dans.

Anne Veinberg bespeelt de toypiano, alsook andere objecten, met composities van Christina Viola Oorebeek. En de danstheaterproductie Creatural gaat in op wat ons maakt tot wie we zijn, tegen de achtergrond van de menselijke psyche en de wisselwerking tussen het bewustzijn en oerinstinct.
 

Anne Veinberg (toypiano)

Hoewel de speelgoedpiano wellicht is ontstaan als een speelgoedversie van een vleugel, brengt dit kleine instrument een geheel nieuwe wereld van geluid en karakter met zich mee, feitelijk behoorlijk verschillend van zijn bekendere tegenhanger. Elk instrument heeft zijn eigen persoonlijkheid, charmes en eigenaardigheden. De instrumenten zijn niet gebouwd met perfectie - en dat is wat elk instrument uniek maakt.

In dit programma staat de muziek van Christina Viola Oorebeek centraal. "Chromotoy" is een reeks werken van Oorebeek, en het woord dat ze gebruikt voor de veelkleurige geluiden die met de 12 tonen van onze harmonische wereld op toetsinstrumenten kunnen worden gemaakt. Vaste geluidskleuren, gemengde kleuren, primaire en pastelkleuren verenigen wat we horen en zien in oog en oor. De verenigende gebaren van "Chromotoy I.2 - Three Sketches" zijn de glissandi op de Tines en Soundwheel. Geluiden die zoemen als fladderende vleugels en bladeren, of mechanische waterwielen of het schudden van een kaartspel. Guirlandes van snelle noten op de piano weerklinken en complementeren deze gebaren.

De twee delen van "Flurries" portretteren beweging. "Flurries" (deel i) interpreteert het idee van vluchtige gedachten en vergankelijkheid. Danza di Lemniscata (deel ii) verwijst naar het symbool van de eeuwigheid en beeldt opnieuw golven van geluid uit.

Naast de twee werken van Oorebeek zal Veinberg Vanessa Lann's "Is a Bell... a Bell?" uitvoeren, samen met een klein verrassingsstuk.


Programma
Christina Viola Oorebeek: Chromotoy I - three sketches (rev. 2024) for 37 key Toy Grand Piano, Toy Piano Tines, Soundwheel and fixed-media
Vanessa Lann: "Is a Bell.. a Bell?" voor twee toypianos
Christina Viola Oorebeek: Flurries voor 37-key toy grand piano withuncovered tines and various toys
deel i) Flurries  deel ii) Danza di Lemniscata

 

Creatural (premiere)

Liza Zhukova and Maria Zhukova (choreografie), Ezequiel Menalled (compositie)

‘Creatural’ is een meeslepende danstheaterproductie die ingaat op wat ons maakt tot wie we zijn. Het is een verhaal over de verborgen delen van onszelf die we vaak buitengesloten houden van de wereld.

Het stuk speelt zich af tegen de achtergrond van de menselijke psyche en duikt in de ingewikkelde wisselwerking tussen bewustzijn en oerinstincten.

De voorstelling volgt een reis van verschillende wezens. Deze wezens vertegenwoordigen alle diepe, soms angstaanjagende en wilde kanten van het mens-zijn die we niet altijd aan anderen laten zien. Via een reeks scènes vol mysterie ziet het publiek hoe die wezens met elkaar omgaan: ze domineren, manipuleren en helpen elkaar ook. Het lijkt een beetje op een dans tussen licht en duisternis, terwijl ze door hun angsten en verlangens navigeren.

'Creatural' gaat niet alleen over de reis van één persoon, het gaat over ons allemaal. Het moedigt ons aan om na te denken over onze eigen innerlijke worstelingen en om de delen van onszelf te omarmen die we misschien niet altijd begrijpen.

Het resultaat is dat ‘Creatural’ het publiek een dieper begrip geeft van wat het betekent om mens te zijn en van de moed die nodig is om ons diepste zelf onder ogen te zien.

Choreographers: Liza Zhukova and Maria Zhukova | Dancers: Maxine Van Lishout, Liza Zhukova, Maria Zhukova | Composer: Ezequiel Menalled | Voice: Snezhana Khorolya

 

Nieuwe Noten Amsterdam

Nieuwe Noten Amsterdam biedt een podium aan hedendaagse kamermuziek. Avontuurlijke en kleinschalige uitvoeringen, nieuwe composities en toonaangevende musici; in Plein Theater krijg je maandelijks de kans op dit unieke concept in intieme sfeer te ervaren. De serie biedt de mogelijkheid te reflecteren op de huidige tijd en vormt zo een laboratiorium voor de klank van vandaag. De curatoren en artistiek leiders van Nieuwe Noten Amsterdam zijn componiste Aspasia Nasopoulou en basklarinettiste Fie Schouten. 

Lees meer over de concerten van Nieuwe Noten Amsterdam t/m juni 2024 >>

www.nieuwenoten-amsterdam.nl

 

***

 

This spring edition of Nieuwe Noten Amsterdam introduces to the special sounds of toy piano and electronic music composed for dance.

Anne Veinberg plays the toy piano, as well as other objects, with compositions by Christina Viola Oorkebeek. And the dance theater production Creatural examines what makes us who we are, against the background of the human psyche and the interaction between consciousness and primal instinct.

 

Anne Veinberg (toypiano)

Christina Viola Oorebeek: Chromotoy I.2 Three Sketches voor Schoenhut Toy Grand Piano, Toy Piano Tines, Soundwheel and Electronika
Vanessa Lann: "Is a Bell.. a Bell?" voor twee toypianos
Christina Viola Oorebeek: Flurries voor 37-key toy grand piano withuncovered tines and various toys
deel i) Flurries  deel ii) Danza di Lemniscata

 

Creatural

Liza Zhukova and Maria Zhukova (choreography), Ezequiel Menalled (composition)

“Creatural” is an engaging dance theatre production that digs into what makes us who we are. It's a story about the hidden parts of ourselves that we often keep locked away from the world.

Set against the backdrop of the human psyche, the play delves into the intricate interplay between consciousness and primal instincts.

The performance follows a journey of several creatures. These creatures represent all the deep, sometimes scary, and wild parts of being a human that we don't always show to others. Through a series of scenes filled with mystery, the audience sees how those creatures interact with each other: they dominate, manipulate and also help each other. It's a bit like a dance between light and darkness, as they navigate through their fears and desires.

The production uses captivating visuals, sounds, and movements to draw the audience into the world of the mind. It's an immersive experience that makes you feel like you're right there alongside the characters, grappling with the complexities of being a human.

“Creatural” isn't just about one person's journey—it's about all of us. It encourages us to reflect on our own inner struggles and to embrace the parts of ourselves that we might not always understand.

As a result, “Creatural” leaves audiences with a deeper understanding of what it means to be human and the courage it takes to face our innermost selves.

Choreographers: Liza Zhukova and Maria Zhukova | Dancers: Maxine Van Lishout, Liza Zhukova, Maria Zhukova | Composer: Ezequiel Menalled | Voice: Snezhana Khorolya

 

Nieuwe Noten Amsterdam

Nieuwe Noten Amsterdam offers a stage to contemporary chamber music. Adventurous and small-scale performances, new compositions and leading musicians; at Plein Theater you can experience this unique concept in an intimate atmosphere every month. The series offers the opportunity to reflect on the present time and thus forms a laboratory for today's sound. The curators and artistic directors of Nieuwe Noten Amsterdam are composer Aspasia Nasopoulou and bass clarinetist Fie Schouten.

Read more about the Nieuwe Noten concerts up and until June 2024 >>

www.nieuwenoten-amsterdam.nl