Guestprogram
Thursday 30 March
Foto: Olivia Schenker
Theater // 20:15 // € 17.50
QPFA 2023 // Dear Human Animals

Line up: Soya The Cow
Open: 20:15 - 21:30 hrs
Tickets: € 17.50 / Regulier: € 17.50 | CJP/ Student: €15.50 | Kunst(vak)student: €13.50 | Stadspas groene stip: €4,50 | Vrije toegang voor leden van WeArePublic | Inclusief welkomstdrankje
Tickets

Vóór de voorstelling is er een inleidende talk door Scientist Rebellion.

Scientist Rebellion is een internationale beweging van wetenschappers die zich grote zorgen maken over de klimaat- en ecologische crisis en van mening zijn dat de wetenschappelijke gemeenschap de verantwoordelijkheid heeft om naar voren te treden en zich aan te sluiten bij de voorhoede van de klimaatbeweging. Het is een zusterorganisatie van Extinction Rebellion, en respecteert haar principes en waarden.

20:15: Inleiding/ talk door Scientist Rebellion
20:30: Start voorstelling Soya The Cow

 

Dear Human Animals - Soya the Cow

Hoe verdragen we iets dat ondraaglijk is? Hoe veranderen we iets wat we niet allemaal zelf kunnen veranderen? En hoe worden we iets wat we niet zijn?

Soya the Cow probeert het onmogelijke. Als fluïde, veganistische drag cow staat ze voor liefde, vrijheid en klimaatrechtvaardigheid voor alle levende wezens. Met sterke argumenten en ontroerende liedjes daagt ze het zelfbeeld van de mens als middelpunt van het universum, waaraan alle niet-menselijke wezens ondergeschikt zijn, uit. Diep geworteld in het fundamentele ongemak van een enkel individu, overstijgt Soya de menselijke beperkingen. Ze is popster en genezer, activist en clown, heden en toekomst.

Daniel Hellmanns nieuwe solovoorstelling wordt gedragen door de kracht en belachelijkheid van zijn koevormige verlangen om de wereld te veranderen. Dear Human Animals gebruikt de theaterruimte voor de ervaring en reflectie van transformerende actie.

Gedurende het seizoen organiseert Soya the Cow verschillende workshops en excursies waarin het publiek en andere geïnteresseerde menselijke dieren kennis kunnen maken met de realiteit die de inspiratie vormde voor de creatie van Soya - van slachthuizen tot dierenopvangcentra.

Artistic Direction, Concept, Text: Daniel Hellmann | Performance: Soya the Cow / Daniel Hellmann | Dramaturgy: Daniela Lehmann | Music: Philipp Constantin | Costumes: Ran Chai Bar-Zvi | Stage and Light Design: Theres Indermaur | Video: Nora Smith
 | Headpiece: Nadja Jeberien | Outside Eye: Anne Welenc, Marion Zurbach | Voice Over: Emily Magorrian | Production: Patricia Bianchi | Booking & Touring: Florence Francisco | Administration: Regula Spirig

A production by 3art3 in co-production with Gessnerallee Zürich and Schlachthaus Theater Bern
With the support of Stadt Zürich Kultur, Fachstelle Kultur Kanton Zürich, Pro Helvetia, Fondation Nestlé pour l'Art, Schweizerische Interpretenstiftung, Burgergemeinde Bern

www.soyathecow.com

www.daniel-hellmann.com

https://youtu.be/ZsgVij0ZTzQ

 

Queering Puppets Festival Amsterdam

28 maart t/m 2 april 2023

Queering Puppets Festival Amsterdam biedt sinds 2022 een podium aan genre-overstijgende vormen van beeldend theater en poppenspel. Een versmelting van ambacht en technologie, waarbij traditionele categorieën worden opgeheven voor het oog van de toeschouwer. Plein Theater en Puppetry Workspace trotseren de norm met dit festival vol bontgekleurde visuele uitspattingen uit binnen- en buitenland. QPFA is LGBTQI+ friendly, feministisch, activistisch en bovenal: Schitterend in eigenwijsheid!

“Queering is something we do, rather than something we are (or are not). Even the term queer itself can be queered, because much of queer theory involves working to fight against normalization even in the field itself.”

Dit jaar ligt de focus op de thema’s het vrouwelijke en de natuur in relatie tot de maatschappij. Het festival en de programmering is pro verbinding en emancipatie, anti oorlog en macht, pro kracht en intuïtie en pro het ongeziene en onbenoembare dat onderschikt wordt geacht in de maatschappij. Vrouwelijkheid, het scheppende, het kwetsbare én Moeder Aarde.

Lees meer >>

 

Dit vind jij ook leuk

WOENSDAG 39 MAART
17:00 - 18:00ish
Try walking in my hooves - Soya The Cow
Starting point Plein Theater

 

***

Before the performance their is an introduction talk by Scientist Rebellion.

Scientist Rebellion is an international movement of scientists who are deeply concerned about the climate and environmental crisis and believe that the scientific community has a responsibility to step forward and join the forefront of the climate movement. It is a sister organization of Extinction Rebellion, and respects its principles and values.

20:15 Introduction/talk by Scientist Rebellion
20:30 Start performance Soya The Cow

 

Dear Human Animals

How do we bear something that is unbearable? How do we change something that we cannot change all by ourselves? And how do we become something that we are not?

Soya the Cow attempts the impossible. As a species-fluid, vegan drag cow she stands for love, freedom and climate justice for all living beings. With strong arguments and moving songs she challenges the self-image of humankind as the centre of the universe, to which all non-human beings are subordinated. Deeply rooted in the fundamental discomfort of a single individual, Soya transcends human limitations. She is pop star and healer, activist and clown, present and future.

Daniel Hellmann's new solo performance is carried by the power and ridiculousness of his cow- shaped desire to change the world. Dear Human Animals uses the theatre space for the experience and reflection of transformative action.

Throughout the season, Soya the Cow will host several workshops and excursions in which the audience and other interested human animals can get to know the realities that have inspired the creation of Soya - from slaughterhouses to animal sanctuaries.

 

Artistic Direction, Concept, Text: Daniel Hellmann | Performance: Soya the Cow / Daniel Hellmann | Dramaturgy: Daniela Lehmann | Music: Philipp Constantin | Costumes: Ran Chai Bar-Zvi | Stage and Light Design: Theres Indermaur | Video: Nora Smith
 | Headpiece: Nadja Jeberien | Outside Eye: Anne Welenc, Marion Zurbach | Voice Over: Emily Magorrian | Production: Patricia Bianchi | Booking & Touring: Florence Francisco | Administration: Regula Spirig

A production by 3art3 in co-production with Gessnerallee Zürich and Schlachthaus Theater Bern
With the support of Stadt Zürich Kultur, Fachstelle Kultur Kanton Zürich, Pro Helvetia, Fondation Nestlé pour l'Art, Schweizerische Interpretenstiftung, Burgergemeinde Bern

www.soyathecow.com

www.daniel-hellmann.com

 

Queering Puppets Festival Amsterdam

28 March – 2 April 2023

Queering Puppets Festival Amsterdam offers a stage to genre-transcending forms of visual theater and puppetry since 2022. A fusion of craft and technology, where traditional categories vanish in front of the eye of the beholder. Plein Theater and Puppetry Workspace defy the norm with this festival full of colorful visual outbursts from NL and abroad. QPFA is LGBTQI+ friendly, feminist, activist and above all standing out in queerness!

“Queering is something we do, rather than something we are (or are not). Even the term queer itself can be queered, because much of queer theory involves working to fight against normalization even in the field itself.”

This year the focus is on the themes of femininity and nature in relation to society. The festival and it’s program is pro connection and emancipation, anti war and power, pro strength and intuition, and pro the unseen and untold that is considered subordinate in society. Femininity, the creative, the vulnerable ánd Mother Earth.

Read more >> 

 

You may also like

WEDNESDAY 29 MARCH
17:00 - 18:00ish
Try walking in my hooves - Soya The Cow
Starting point Plein Theater