Gastprogrammering
Friday 31 March
Theater // 19:45 // € 17.50
QPFA 2023 // NACER/BIRTH

Line up: Humor y Vida & Theatre Embassy
Open: 19:45 - 21:00 hrs
Tickets: € 17.50 / Regulier: € 17.50 | CJP / Student: €15.50 | Kunst(vak)student: €13.50 | Stadspas groene stip: €4.50 | Vrije toegang voor leden van WeArePublic | Inclusief welkomstdrankje
Tickets
English below

Theatervoorstelling NACER/BIRTH komt eindelijk naar Nederland en is te zien in het Queering Puppets Festival Amsterdam en het ICAF (International Community Arts Festival, Rotterdam) 2023!

De voorstelling is een coproductie tussen Corporación Humor y Vida uit Ecuador en Theatre Embassy (Berith Danse) en zal na zes jaar toeren door o.a. Ecuador, Peru & Italië voor het eerst in Nederland te zien zijn.

Vóór de voorstelling geeft Corporación Humor y Vida een inleiding over het Buque Azart, het voormalige Azart Ship of Fools dat ze hebben omgebouwd tot cultureel centrum op het strand van San Mateo in Ecuador.

19:45: Inleiding door Corporación Humor y Vida
20:00: Start voorstelling

 

NACER/BIRTH

Een ode aan de kennis en de strijd van de inheemse vroedvrouw uit de regio Imbabura in het noorden van Ecuador.

NACER/BIRTH werd in 2015 gemaakt in Quito en Otavalo (Imbabura regio) in het noorden van Ecuador. Een zeer spirituele regio, waar de lokale bevolking de onderdrukking van de Spaanse kolonie op verschillende manier heeft weten te weerstaan. Corporacion Humor y Vida raakte geïnspireerd door de cultuur en visies van de lokale bevolking en maakte met Berith Danse een theatervoorstelling over de verloskundigen, met wie ze nauw samenwerkten om hun spirituele en medische kennis en werkwijze te leren kennen.

NACER/BIRTH is een ode aan vrouwen van Otavalo en de kennis die ze eeuwenlang van moeder op dochter overdroegen. Tot voor kort werkten de vrouwen in de illegaliteit, omdat hun voorouderlijke kennis en werkwijze was verketterd. Op het moment dat de voorstelling werd gemaakt werden zij erkend als echte medici en onderdeel van het ziekenhuissysteem en ontstond er een herwaardering van haar kennis en belangrijke rol voor het geven van leven.

De voorstelling is een enscenering van de geboorte met de wijsheid van voorouderlijke kennis uit de Imbabura regio. Een mix van poppenspel, video, dans, experimenteel theater en nieuwe performance-technologieën, waarin ritueel, praktijk, verschillende generaties, tijd, ruimte en voorouderlijke kennis samenkomen, maar ook inzichten vanuit de Andes en westerse perspectieven. Met als doel de rol van vrouwen, verloskundigen en moederschap in de opbouw van een gemeenschap zichtbaar te maken en te erkennen. 

Gesproken taal: Spaans
Ondertiteling: ENG

 

CORPORACIÓN HUMOR Y VIDA

Corporación Humor y Vida (humor & leven) is in 2005 opgericht door twee vrouwen uit Ecuador en Colombia. Ze werken al jaren in de omstreden grensgebieden tussen deze twee landen, een gebied dat vaak wordt gebruikt voor illegale overtochten en guerrillastrijders. Tevens leiden ze het Buque Azart, het voormalige Theaterschip Azart dat ze hebben omgetoverd tot een cultureel centrum op het strand in Ecuador.

Regie van de voorstelling is van Berith Danse. Na het maken van deze voorstelling ontving ze een nominatie voor de Ellen Steward Award.

 

Queering Puppets Festival Amsterdam

28 maart t/m 2 april 2023

Queering Puppets Festival Amsterdam biedt sinds 2022 een podium aan genre-overstijgende vormen van beeldend theater en poppenspel. Een versmelting van ambacht en technologie, waarbij traditionele categorieën worden opgeheven voor het oog van de toeschouwer. Plein Theater en Puppetry Workspace trotseren de norm met dit festival vol bontgekleurde visuele uitspattingen uit binnen- en buitenland. QPFA is LGBTQI+ friendly, feministisch, activistisch en bovenal: Schitterend in eigenwijsheid!

“Queering is something we do, rather than something we are (or are not). Even the term queer itself can be queered, because much of queer theory involves working to fight against normalization even in the field itself.”

Dit jaar ligt de focus op de thema’s het vrouwelijke en de natuur in relatie tot de maatschappij. Het festival en de programmering is pro verbinding en emancipatie, anti oorlog en macht, pro kracht en intuïtie en pro het ongeziene en onbenoembare dat onderschikt wordt geacht in de maatschappij. Vrouwelijkheid, het scheppende, het kwetsbare én Moeder Aarde.

Lees meer >>

https://vimeo.com/151325047

 

Theater performance NACER/BIRTH is finally coming to the Netherlands and can be visited in the Queering Puppets Festival Amsterdam and the ICAF (International Community Arts Festival, Rotterdam) 2023!

The performance is a co-production between Corporación Humor y Vida from Ecuador and Theater Embassy (Berith Danse) and will be shown for the first time in the Netherlands after six years of touring through Ecuador, Peru & Italy.

Before the performance, Corporacion Humor y Vida will give an introduction about the Buque Azart, the former Azart Ship of Fools that they have transformed into a cultural center on the beach of San Mateo in Ecuador.

19:45: Introduction by Corporación Humor y Vida
20:00: Start performance

 

NACER/BIRTH

Corporación Humor y Vida [‘humor and life’] is composed of women artists from Ecuador and Colombia. They work on the contested borderlands between their two countries, an area frequently used for illegal crossings, also by guerrilla fighters.

At ICAF, Rotterdam and Queering Puppets Festival Amsterdam, Humor y Vida will perform Nacer/Birth. Because of the colonial past and prejudices about indigenous culture, many in these two countries regard homebirth as primitive. As a result, Ecuador has the highest number of caesarian deliveries in the Americas, which have become lucrative activities for hospitals. The script of this performance is based on personal testimonies and is presented with the use of puppetry, video and dance. Humor is used as a way to address the painful and long battle between ideologies and between westernised and indigenous populations. In Nacer, childbirth (home delivery) is humanized thanks to the ancestral knowledge of midwives of the Imbabura region (province of Ecuador). 

Synopsis

Three women enter the feminine universe, reliving the ancestral wisdom of our grandmothers and the accelerations of modern times that mechanise life and disconnects the body and its capacity to give natural birth. 

In NACER/BIRTH time and space come together, as well as pleasure and pain and life and death. Through the poetics of images and new the performing arts idioms we approach the wise women who still possess ancestral knowledge about pregnancy and who are the custodians of natural childbirth.

About the work

Nacer is a staging of humanized childbirth through the wisdom of ancestral knowledge of midwives of the Imbabura region (province of Ecuador). It won funding for its production through a competition administered by the Ecuadoran Ministry of Culture in 2015. It was created in a coproduction with the Dutch Company Theatre Embassy. 

The performance is a mix of experimental theatre and new performance technologies in which ritual, praxis, different generations, time, space, and ancestral knowledge come together, but also the gaze from the Andes and western perspectives. Center stage are the women’s universo and a sensitive subject like maternity and its link with holistic health. In Nacer different artistic languages converge, ranging from dramatic theatre to post-dramatic, including poetry, photography, new media, dance, music, as well as a productive confrontation and fusión between the different perspectives and resources of Latinamerican and European artists. 

Nacer explores the borders and crossovers between the worlds of indigenous and mestiza women by addressing oral narratives, feminist dramaturgy, personal stories and other imaginaries and forms of expression emerging from communities. In that sense it is also a search for new collective and individual forms of theatrical creation. 

We, white mestiza Latina women, regard this performing arts piece as a window opening to the Andean universe from a female point of view. In particular, this window is informed by the practice of natural births and natural healing, which is to say by women’s bodies and natural medicine. The ultimate aim is to make visible and thereby resignify the role of women and of motherhood in the construction of community.

Spoken language: Spanish
Subtitles: ENG

After making this performance Berith Danse received a nomination for the Ellen Stewart Award.

 

Queering Puppets Festival Amsterdam

28 March – 2 April 2023

Queering Puppets Festival Amsterdam offers a stage to genre-transcending forms of visual theater and puppetry since 2022. A fusion of craft and technology, where traditional categories vanish in front of the eye of the beholder. Plein Theater and Puppetry Workspace defy the norm with this festival full of colorful visual outbursts from NL and abroad. QPFA is LGBTQI+ friendly, feminist, activist and above all standing out in queerness!

“Queering is something we do, rather than something we are (or are not). Even the term queer itself can be queered, because much of queer theory involves working to fight against normalization even in the field itself.”

This year the focus is on the themes of femininity and nature in relation to society. The festival and it’s program is pro connection and emancipation, anti war and power, pro strength and intuition, and pro the unseen and untold that is considered subordinate in society. Femininity, the creative, the vulnerable ánd Mother Earth.

Read more >>