Gastprogrammering
Thursday 09 November
Foto: Paulina Prokop
Theater // 20:30 // € 17,50
Moving On! - Sway

Line up: Andreas Hannes
Open: 20:30 - 21:30 hrs
Tickets: € 17,50 / Regulier: €17,50 | CJP/ Student: €15.50 | Kunst(vak)student: €13.50 | Stadspas groene stip: €4,50 | Inclusief welkomstdrankje
Tickets

 

NL

Sway - Andreas Hannes

Zwieren en zwaaien, in geleidelijke verschuivingen en verrassende uitspattingen

Andreas Hannes is gefascineerd door alledaagse bewegingen. Zijn nieuwe werk Sway, door hemzelf gedanst, is een ritmische en avontuurlijke solo gebaseerd op een beweging die iedereen kent: zwieren en zwaaien, draaien en schommelen.

Eerder maakte Hannes Tremble (2019), een voorstelling waarin huppelen tot kunst werd verheven. Dit deed hij zo aanstekelijk dat toeschouwers zelf huppelend het theater verlieten. In zijn werk richt Hannes zich op 'gewone' bewegingen die associaties oproepen met de kindertijd en herinneringen. In Sway slingert en swingt Hannes op een reis tussen landschappen, mythen, muzikale lijnen en fantasieën. De solo biedt een luchtige kijk op hoe een mens kan omgaan met worstelingen en het idee van vooruitgang.

Net zoals een beeldend kunstenaar een object stuk voor stuk opbouwt, analyseert Hannes bewegingen en haalt ze uit elkaar om ze vervolgens weer op te bouwen, telkens op een andere manier. In Sway is hij geïnteresseerd in de afstand tussen persoonlijke verhalen en de wereldgeschiedenis en probeert hij noties rond verandering te begrijpen.

Andreas Hannes (Griekenland, 1987) is opgeleid als percussionist en choreograaf en heeft een passie voor film. Als choreograaf wordt hij beïnvloed door het minimalisme van de Amerikaanse avant-garde choreografe Lucinda Childs en de geometrische ordening in het werk van de Vlaamse danspionier Anne Teresa De Keersmaeker. Afstand en transformatie zijn essentieel in zijn praktijk.

Zijn werk gaat altijd over verbinding, over afstand nemen en weer dichterbij komen, over contact maken: “De definitie van dans in het theater is voor mij: samenkomen. [...] Ook al is er afstand tussen ons, elk van ons is met de ander verbonden. Die afstand is juist wat het interessant maakt.” (Parool, nov. 2019)

www.andreashannes.com/
 

Credits

Concept, choreography & performance Andreas Hannes | music composition & mix Gary Shepherd (Streamer Nymphonic Orchestra) | light design & scenography Paulina Prokop | costumes Philipp Schueller | artistic advice Rene Copraij, Fernando Belfiore, Antonia Steffens | production management Michael Scerbo

produced and supported by Julidans, ICK Dans Amsterdam, DansBrabant, Theater Rotterdam, Korzo, Small House Productions
financially supported by Amsterdams Fonds voor de Kunst
thanks to Charlie Laban Trier, Bruno Listopad, Sunai Elbers, Martijn Schipper, Annick Kleizen, Suzy Blok, Nienke Rooijakkers

 

Moving On!

Plein Theater biedt graag ruimte aan dans, performance en experiment. In onze visie geven wij talentvolle makers de kans om zich te ontwikkelen en te presenteren. Daarom werken wij met veel enthousiasme samen met ICK Artist Space. Het productiehuis voor dans ICK Artist Space ondersteunt de ontwikkeling van jong choreografisch talent. Zij dragen avontuurlijke programmering aan van een nieuwe generatie makers voor een maandelijkse dansavond op donderdag in Plein Theater: Moving On! Met Moving On! zetten we door als presentatieplek voor hedendaagse dans en opereren we als stepping stone voor nieuwe, veelbelovende makers.

 

ENG

Sway - Andreas Hannes

Swinging and swaying, in gradual shifts and surprising outbursts

Andreas Hannes is fascinated by everyday movements. His new work Sway, danced by himself, is a rhythmic and adventurous solo based on a movement that everyone knows: swinging and swaying, whirling and rocking.

Previously, Hannes made Tremble (2019), a performance in which skipping was elevated to an art. He did this so infectiously that audience members left the theatre skipping themselves. In his work, Hannes focuses on 'ordinary' movements that evoke associations with childhood and memories. In Sway, Hannes sways and swings on a journey between landscapes, myths, musical lines and fantasies. The solo offers a light-hearted look at how a person can deal with struggles and the idea of progress.

Just as a visual artist can build an object, piece by piece, Hannes analyses movements and takes them apart, then rebuilds them, each time in a different manner. In Sway, he is interested in the distance between personal stories and world history and attempts to make sense of notions around change.

Andreas Hannes (Greece, 1987) is trained as a percussionist and choreographer and has a passion for film. As a choreographer, he is influenced by the minimalism of American avant-garde choreographer Lucinda Childs and the geometric arrangement in the work of Flemish dance pioneer Anne Teresa De Keersmaeker. Distance and transformation are essential in his practice.

His work is always about connection, about distancing and coming closer again, about making contact: "The definition of dance in theatre for me is: coming together. (...) Even though there is distance between us, each of us is connected to the other. That distance is precisely what makes it interesting." (Parool, Nov 2019)

www.andreashannes.com/
 

Credits

Concept, choreography & performance Andreas Hannes | music composition & mix Gary Shepherd (Streamer Nymphonic Orchestra) | light design & scenography Paulina Prokop | costumes Philipp Schueller | artistic advice Rene Copraij, Fernando Belfiore, Antonia Steffens | production management Michael Scerbo

produced and supported by Julidans, ICK Dans Amsterdam, DansBrabant, Theater Rotterdam, Korzo, Small House Productions
financially supported by Amsterdams Fonds voor de Kunst
thanks to Charlie Laban Trier, Bruno Listopad, Sunai Elbers, Martijn Schipper, Annick Kleizen, Suzy Blok, Nienke Rooijakkers
 

Moving On!

Plein Theater devotedly offers a platform for dance, performance and experiment. In our vision, we give talented makers the opportunity to develop and present themselves. Therefore we are very excited to collaborate with ICK Artist Space. The production house for dance ICK Artist Space supports the development of young choreographic talent. They propose adventurous programming by a new generation of makers for a monthly dance evening at Plein Theater: Moving On! With Moving On! we sustain as a stage for contemporary dance and pursue to act as a stepping stone for new, promising makers.