Gastprogrammering
Saturday 24 August
Beeld: Paulina Matusiak & Eddy Wenting | Plein Theater
Theater // 13:00 // € 13,50 (vanaf) incl consumptiemunt
Summer of Music: Music Marathon Thorn Rose Impromptu

Line up: Joe Puglia (violin), Michela Amici (harp), Jos Haring and friends (ancient music), Miri Lee and friends (dance and improvised music, Rianne Wilbers (voice and electronics), Laura Sandee (piano), Tom Sanderman (saxophone), Annette Schenk (clarinet), Jellantsje de Vries (violins), Elisabeth Smalt (violas), Sjors van der Mark (electric guitars and electronics)
Open: 13:00 - 00:00 hrs
Tickets: € 13,50 (vanaf) incl consumptiemunt / Regulier: €17,50 | CJP/ Student/ <18: €15.50 | Kunst(vak)student/ <18: €13.50 | Stadspas groene stip: €4,50 | Inclusief welkomstdrankje | Lunch of diner: €15,-
Tickets
English below!


MUSIC MARATHON THORN ROSE IMPROMPTU

De muziekmarathon is een feestelijke dag waarop muzikanten, uitgekozen door componist Kate Moore, centraal staan ​​om enkele van hun recente gedachten, werken, uitvindingen, schetsen en experimenten te presenteren. Ze krijgen een blanco canvas en proberen iets nieuws te proberen om een ​​dialoog op te bouwen met luisteraars en hun collega's en een spannend gesprek te voeren in een gastvrije en bemoedigende omgeving tussen collega's en toeschouwers. Dit is een essentieel platform om out-of-the-box te stappen en zonder angst om jezelf te zijn, om je mening te uiten, de waarheid te spreken en volledig eerlijk te zijn en een veilige ruimte te openen om nieuwe wegen en nieuwe mogelijkheden te vinden, waardoor vriendschap, kameraadschap en vriendschap ontstaat. vertrouwen tussen spelers en luisteraars.
 

SUMMER OF MUSIC

Plein Theater biedt een podium aan hedendaagse muziek. Avontuurlijke en kleinschalige uitvoeringen, nieuwe composities en toonaangevende musici; In onze serie Nieuwe Noten Amsterdam krijg je maandelijks de kans om dit unieke concept in intieme sfeer te ervaren. In de zomer van 2024 zetten we de deuren van ons productiehuis wagenwijd open. In de Summer of Music in en rondom het Plein Theater in Amsterdam Oost ontdek je multidisciplinaire composities, krijg je exclusieve work-in-progress inkijkjes en kan je deel uitmaken van bijzondere onderzoeksprojecten. #GetInvolved!


KATE MOORE | ARTIST-IN-RESIDENCE 2024

Elke zomer nodigt Plein Theater een artist-in-residence uit, een kunstenaar die een aantal weken de kans krijgt om een uitvoering verder door te ontwikkelen en buurtbewoners en geïnteresseerden te betrekken bij het maakproces. We zijn enorm enthousiast om componist Kate Moore te verwelkomen als de artist-in-residence 2024!

Kate Moore woont zelf ook in Amsterdam Oost en is niet zomaar een componist; ze heeft internationale erkenning verdiend en haar werken worden uitgevoerd door toonaangevende ensembles. Ze heeft verschillende prijzen op haar naam staan, waaronder de Gieskes-Strijbus Podiumprijs in 2022 en de prestigieuze Matthijs Vermeulenprijs in 2017. Bovendien heeft ze haar eigen ensemble, het Herz Ensemble, opgericht!

Van maandag 12 augustus t/m zondag 1 september zal componist Kate Moore in haar residentie werken aan het Ossenlied vanuit het onderzoeksproject A Beautiful Path.

Het Ossenlied wordt een 54-daagse wandeling door Nederland, Engeland, Wales en Ierland van Oss naar Skellig Michael via Oxford om een ​​epische verhalencyclus op muziek te componeren, terwijl ze een lier en een vielle bij zich draagt.

Met haar onderzoek daagt de componist zichzelf uit het creatieve proces te verkennen door middel van schrijven, componeren, improviseren en documenteren in dialoog met de natuur en de omgeving, gedurende het bewandelen van langeafstandsroutes met muziekinstrumenten.

Lees meer >>


***
 

PROGRAMMA

13:00 - 14:00 Eetlokaal/keuken geopend voor lunch

14:00 - 18:00 Deel 1
Joe Puglia - violin
Michela Amici - historical harp
Jos Haring and friends - ancient music
Miri Lee and friends - dance and improvised music
Rianne Wilbers - voice and electronics

18:00 - 20:00 Eetlokaal/keuken geopend voor diner

20:00 - 00:00 Deel 2
Laura Sandee - piano
Tom Sanderman saxophone
Annette Schenk - clarinet 
Jellantsje de Vries - violins
Elisabeth Smalt - violas
Sjors van der Mark - electric guitars and electronics

 

MUSIC MARATHON THORN ROSE IMPROMPTU

The music marathon is a festive day where musicians, handpicked by the composer Kate Moore, take center stage to showcase some of their recent thoughts, works, inventions, sketches and experiments. They are given a blank canvas try to try something new to build a dialogue with listeners and their colleagues to make and exciting conversation in a welcoming and encouraging environment between colleagues and audience members. This is a vital platform to step out-of-the-box and without fear to be oneself, to speak one's mind, speak one's truth and be completely honest and open safe space to find new pathways and new possibilities, creating friendship, camaraderie and to trust between players and listeners.
 

PROGRAM

13:00 - 13:00 Café/restaurant open for lunch

14:00 - 18:00 Part 1
Joe Puglia - violin
Michela Amici - historical harp
Jos Haring and friends - ancient music
Miri Lee and friends - dance and improvised music
Rianne Wilbers - voice and electronics

18:00 - 20:00 Café/restaurant open for diner

20:00 - 00:00 Part 2
Laura Sandee - piano
Tom Sanderman saxophone
Annette Schenk - clarinet 
Jellantsje de Vries - violins
Elisabeth Smalt - violas
Sjors van der Mark - electric guitars and electronics


SUMMER OF MUSIC

Plein Theater devotedly offers a stage for contemporary music. Adventurous and small-scale performances, new compositions and leading musicians; In our regular series Nieuwe Noten Amsterdam you get the opportunity to experience this unique concept in intimate atmosphere every month. And in the summer of 2024, we open the doors of our production house wide. In the Summer of Music in and around Plein Theater in Amsterdam East you get to explore multidisciplinary compositions, get exclusive work-in-progress insights and participate in extraordinary research projects. We invite you to #GetInvolved!

 

KATE MOORE | ARTIST-IN-RESIDENCE 2024

Every summer Plein Theater invites an artist-in-residence, an artist who will have the opportunity for a few weeks to further develop a performance and with locals and interested participants in the creative process. We are extremely excited to welcome composer Kate Moore as the artist-in-residence 2024!

Kate Moore lives in Amsterdam East and is not just a composer, she earned international recognition and her work has been performed by leading ensembles. She has several prizes to her name including the Gieskes-Strijbis Podium Prize in 2022 and the prestigious Matthijs Vermeulen Prize in 2017. To top it off she founded her own ensemble, the Herz Ensemble!

From Monday August 12 to Sunday September 1, Kate Moore will work in her residency on the Ossenlied, which is part of her research project A Beautiful Path.

Het Ossenlied (The Song of the Ox) will be a 54-day hike across Netherlands, England, Wales, Ireland from Oss to Skellig Michael through Oxford to compose an epic story cycle set to music, with a lyre and vielle that she carries with her.

In her research period the composer allows herself to explore the creative process through writing, composing, improvising and documentary in dialog with nature and the environment whilst walking long distance routes carrying musical instruments.

Read more >>